Október kezdetén

Ógyalla, plébániudvar részlete ősszel

Kedves Olvasók, kezdődik az október, a Rózsafüzér hónapja. Templomunkban az esti szentmisék előtt fél órával várjuk a híveket közös Szentolvasó-imádságra.

A lelkipásztori munkánkban októberben különösen is idős és beteg híveink megismerésére, meglátogatására és szentségekkel való ellátására helyezzük majd a hangsúlyt.


Szép és áldott imáidsággal megszentelt őszi napokat mindenkinek!

Attila plébános

Komáromi orgonaesték 2017 őszén

A Szent András templom impozáns orgonája
Elkezdődött a Komáromi orgonaesték címet viselő programsorozat. Szeptember 17.-én vasárnap este a komáromi Szent András templom  impozáns történelmi orgonáján Kovács Szilárd orgonaművész, a pécsi székesegyház orgonistája játszott, különleges finomsággal, stílussal. Nagyon jó volt hallgatni a gyönyörű orgonamuzsikát a vasárnap este hangulastában a Szent András templom szép és magasztos környezetében.

A templom csöndjében, az Oltáriszentség jelenlétében  a méltó orgonazene mellett  alkalmas tér nyílik a belső imádságra, a gondolkodásra, elmélyülésre. Mindezt segítette az is, hogy az egyes tételeket nem zavarta meg tapsolás, hanem csend kötötte össze őket. A csenddel is lehet tetszést nyilvánítani...

Az orgonaesték október 8.-án és 22.-én, vasárnap 18.00 órakor folytatódnak. Ajánlom ezt a programot kedves híveinknek. Komárom főtemploma és nagyszerű orgonájan különleges élményt nyújtanak. A Duna-mente felvidéki szakaszán nem is találunk máshol ehhez  foghatót
. A Szent András templom és orgonája  komoly értéke és kincse régiónknak. Vegyük észre, fedezzük fel ezt a kincset minél többen. Attila plébános

Tíz éve lépett érvénybe a Summorum pontificum

2007. szeptember 14.-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén lépett érvénybe az a pápai jogi dokumentum (Summorum Pontificum), amely újraszabályozta a római rítus hagyományos formája ünneplésének lehetőségeit. 

Hálával a Gondviselő Isten iránt
szentantali kegytemplom 2017.IX.10

A 10. évfordulón hálával köszönöm a Gondviselő Istennek, hogy a Szentatya által megengedte, hogy a keresztény katolikus hitünknek ez a kincse ne menjen feledésbe, hanem továbbra is a megváltás gyümölcseiben  részesítse, kegyelemben gazdagítsa, építse az Egyházat, s az Egyház általa méltó módon kifejezhesse imádását, hódolatát, szeretetét a Szentháromság egy Isten iránt. 
Gyerekkortól magamban hordoztam a vágyat az ősi rítusunk megismerésére. Akkor csak azt tudtam belőle, amit a mácsédi hívektől hallottam, hogy ez régebben így volt, úgy volt, amúgy volt. A sekrestyében napirenden találkoztam azokkal a könyvekkel, amelyek az ősi rítushoz tartoztak, csak immár használaton kívül voltak. Egyszerűen érdekelt az, hogy hogyan is ünnepeltek az előttünk élők. A megújított, egyszerűsített szertartás realitás volt a számomra, a mindennapok realitása, s ma is az, de éreztem, hogy a  korábbi gyakorlat ismerete megbecsülése nélkül gyökértelenné válunk.  Ráaadásul azt is felfedeztem, hogy még a megújított szertartás gyakorlata is  sokszor messze van attól, amit Egyházunk elvárna vele kapcsolatban, így szükséges az állandó tanulás, fejlődés, igényesség, ami a liturgiát illeti. Ebben is nagyszerű segítséget nyújt a régi rítus ismerete, gyakorlata.   Attila plébános.

A  hagyományos római szertartás

Úrfelmutatás a régi rítus miséjében
A római szertartásnak a ma leggyakrabban használatos ún. rendes formája mellett a Római Katolikus Egyházban érvényben van a rendkívülinek nevezett, hagyományos, korábbi formája is.
A megújított szertartással 1970 óta találkoznak szinte napirenden a hívek. A hagyományos szertartás elsősorban 1970 előtt volt a római szertartás formája, újabban ismét  egyre többen fedezik fel, annak köszönhetően, hogy sok embert érdekel római katolikus vallása gyökerei, múltja, fejlődése.
A hagyományos szertartás az Egyház nagy kincse. Évszázadokon keresztül hozzátartozott a keresztény katolikus nemzedékek életéhez, szentek seregei  ünnepelték ezen a módon az istentiszteletet, hűségesen őrzi és továbbhagyományozza az Egyház hitét, s az istentiszteletnek méltó külső megnyilvánulása.
2017.IX.10

A rendkívüli szertartás szabályozása:

A rendkívüli szertartás végzése az alábbi dokumentumok alapján és figyelembevételével lehetséges:
•    XVI: Benedek pápa, Summorum pontificum motu proprio apostoli levele, 2007.07.07
•    Ecclesia Dei Pápai Tanács: Universae Ecclesiae c. instrukciója, 2011.04.30


Plébánosi beiktatás - köszönet

Találkozás a szentély kapujában - áldozati adományokkal
Kedves hívek,

ma megtörtént a plébánosi beiktatás ünnepe, Ft. Orosch János érsek úr szolgálatával. Szívből köszönöm, hogy eljöttek az ünnepre, segítettek a templom előkészítésében, kitakarításában, díszítésében, a liturgikus szolgálatban, és sok finomsággal.
Szívből kérem imádságaikat plébánosi működésem támaszául. Köszönöm a Polgármester asszonyunk kedves jelenlétét és köszöntő szavait . 
Hívek a szentmisén
Elöljárók közös fotója:
 esperes-plébános, Érsek úr, Polgármester Asszony, Helynök úr
Kicsit úgy érzem magam, mint az elsős gyerekek, akik holnap átlépik az új világ, az iskola kuszöbét. Szívükben van várakozás, öröm, kis aggódás is talán, de bízhatnak az iskola intézményének tapasztalatában és módszereiben. Egyházunk is komoly tapasztalatokkal rendelkező intézmény, van tapasztalata Isten hűségéről, irgalmáról, megújító szeretetéről, van mit mondania és cselekdnie a világban. Egyházunk tapasztalatai bízom benne, segíteni fognak az én új ógyallai világom, ami világunk megismerésében, szolgálatában.  Tanulékony szeretnék maradni és nyitott a Szentlélek iránt, s bizalommal kérem a mi Urunk segítségét. 
Végezetül mellékelek három felvételt az ünnepről: Hálával és imádsággal, Attila esperes-plébános  Ógyalla, 2017. szeptember 3. 

Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...