Nagyhét rendje Ógyallán - 2019


HÉTFő
15.IV.2019
Pondelok vo Veľkom týždni - Nagyhétfő


15:00  M
18:30
19:00  M
+Makai Etelka - temetési szentmise
Spovedanie - gyóntatás
szentmise  +  Bálint MIhály és neje Julianna

KEDD
16. IV.2019
Utorok vo Veľkom týždni - Nagykedd


18:00  M
18:30
19:00  M
Bagota  szentmise
Spovedanie- Gyóntatás
Szent László templom - szentmise  + Kádek Miklós (temetési sz.)

SZERDA
17.IV.2019
Triduum paschale
*********
Veľkonočné Trojdnie  - Húsvéti szent Háromnap

CSÜTÖRTÖK
18. IV. 2019
Zelený štvrtok - Nagycsütörtök


18:00  SK
19:30  M
Sv. omša na pamiatku poslednej večere
Szentmise az Utolsó vacsora emlékére 

PÉNTEK
19.IV.2019.
Veľký piatok  - Nagypéntek


7:00   
15:00   SK
18:00   M

Jeremiás Siralmai (Jeremiášove Náreky)
Slávenie utrpenia Pána   - Obrady na Veľký piatok
Urunk halálának ünneplése – Nagypénteki szertartás

SZOMBAT
20.IV.2019
Biela Sobota  - Nagyszombat


7:00 
8:00-18:00

19:30 L+Sk+M
Jeremiás Siralmai  (Jeremiášove náreky)
Návšteva sv. Hrobu  - Szentsírlátogatás 

Veľkonočná Vigília – Vzkriesenie  -
 Húsvéti Vigília Feltámadás -

VASÁRNAP
21.III.2019
Veľkonočná nedeľa  - Húsvétvasárnap


 8:00 SK
Slávnostná sv. omša     za  farníkov   /ofera


 11:00 M
Ünnepi nagymise  a  hívekért   /offerra


  8:15   M
Bagota - ünnepi szentmise  /offera

Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...