A történelmi főoltár restaurálása megkezdődött.

A főoltár az elszállítás előtt
2019  Húshagyó keddjén a restaurátori műhelybe szállítoták az ógyallai templom történelmi főoltárát.

A főoltárban egy érintetlen és sértetelen fehér márvány oltárkő volt elhelyezve, amely nagy valószínűséggel és analógiák alapján  a 20 . század első harmadában nagy valószínűséggel 1927 körül lett elhelyezve az oltárban, nyilvánvalóan régebbi oltárkő helyett. Egyelőre egy régebbi oltárkőnek sehol sem leltük nyomát a plébánián.  Ez az oltárkő a restaurálás után újra visszakerül az oltárépítménybe, mivel  nem stabil, főből épített főoltárról van szó.

A történelmi főoltár, még a régi, kisebb ógyallai plébániatemplomból került át az 1912-1913-ban épített új szecessziós plébániatemplomba.
Ideiglenesen a történelmi főoltár nélkül

A főoltár tumbáján címer található, amelyről nemrég egy tanulmány készült, ezáltal  pontosítani lehet az oltár keletkezésének időpontját. Ugyanakkor kíváncsian várjuk, hogy a restaurátori feltárás milyen megfigyelésekre jut az oltár egységességét vagy összetettségét, valamint az eredti festését és címerének színét illetően.

A historikus oltár a Legszentebb Oltáriszentség őrzőhelyéül szolgált az utóbbi évtizedekben. Méltó felújítása szeretné kifejezni a HIt TITKA a Legszentebb Oltáriszentség iránti imásáunkat, szeretetünket, hogy valóban szépésges és biztonságos körülmények között legyen jelen köztünk.

A restaurálás lelki feladatként meghívja közösségünket az Eucharisztia buzgó ünneplésére, a felkészült és helyes szentáldozás gyakorlására, valamint az Úr eucharisztikus jelenlétének tudatosítására, a legszentebb Oltáriszentség látogatására és imádására.
A felszentelt oltárkő
Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...