Szentségimádás Irgalmasság Vasárnapján

Szent Fausztína nővér hiteles ereklyéje, Ógyalla 

Ógyallai templomunk rendelkezik Szent Fausztina nővér hiteles ereklyéjével. Ez ereklye jelenlétében Irgalmasság vasárnapján, 2018 április 8.-án csendes szentségimádást és litániát tartunk az Ógyallai Szent-László templomban.  

14:15 Szlovák nyelvű   litánia
 14:30 és 15:15 között csendes szentségimádás
15:15 Magyar nyelvű litánia

Szent Fausztina ereklyéje és hiteles viasz húsvéti Gyertyánk


Húsvéti szent háromnap-visszatekintés 2018

Ógyallai templomunk húsvétvasárnap
Hálával tekintek vissza az elmúlt ünnepmapokra. Nagyon szép  ünnepeket élhettem át mind az ógyallai mind a perbetei hívekkel. Hála Istennek az ünnepek alatt egészséges voltam, s a hangom is bírta a nagyobb igénybevételt.  Ezúttal megosztom néhány megfigyelésmet és néhány felvételt templomainból.

Az ünnepek szervezését illetően kicsit ráhagyatkoztam a helybeliekre, hogy végezzék, ahogy szokás, másrészt azért  sikerült egy-két olyan tapasztalatot és tételt is belehelyezni az ünnepbe, amelyek az elmúlt években már beváltak. Újra megtapasztaltam, hogy ünnepelni tudni az művészet, egyfajta érzékenyég is, s ünnepelni tanulnunk kell. Nem lehet ünneplésünk tökéletes, mégis lehet bizonyos dolgokat kiemelni, azokra ráérősíteni, más dolgok pedig majd csak a következő évben lesznek kiemelve, hangsúlyozva.

Néhány érdekesség ünnepünkből:

-  Ógyallán és Perbetén is használják alkalmazzák a toronykerepelőket Nagypéntek és Nagyszombat napján. Toronykerepelőt éles bevetésben, praktikus használatban az elmúlt 18 év során nem tapasztaltam.

- Életemben először volt alkalmam végezni szlovák nyelvű szertartásokat is a Szent háromnap alatt.
Jeremiás Siralmai - gyertyatartó
Felfrissítőleg hatottak számomra a már ismertek szövegek egy más nyelven. Sokkal jobban odatudtam figyelni a tartalomra ezáltal.

- Különleges élmény volt számomra a Feltámadás vigíliája, amelynek összes papi szövege latin nyelven hangzott el. Egy teljes templom mélységes áhítattal és csönddel kísérte figyelmmel az Exultet, a húsvéti örömének latin  szövegét, annak csodálatos dallamával.

- Egyébként is a hívek mély áhítattal követték a szertartásokat, ami nagyon jól esett.

-Életemben először ünnepeltem igazi méhviasz húsvéti gyertya fényénél. Fontos a jelek hitelessége is. Ezt sokszor elmellőzzük.

- Bepillantást nyerhettem cigány híveink  ünneplésének módjába, miként élik meg a Szent Háromnapot. Lelkipásztori szempontból fontos tapasztalatnak érzem ezt.

-Nagyon szépek voltak a szentsírok, a virágdíszítés, a tiszta terítők fénylettek.

-Újra megbizonyosodtam, hogy a jó kántor, jó sekrestyés, szorgalmas ministránsok, jó passiós énekcsapat  a pap legjobb segítőjeként rendkívül fontos szolgálatot jelentenek. Kell fáradoznunk, hogy  képezzük és felkészítsük őket feladataikra.
                                                                           -Meggyőződtem ismét
Ógyallai templom a Feltámadás ünnepére várakozva
a gregorián ének erejéről, s arról hogy nincs alkalmasabb, ami a római liturgiát kísérje. Ezt a nagy kincset ápolni szükséges nagy örömmel tanulni és továbbadni, az élő liturgiában következetesen és bölcs pedagógiával alkalmazni.

-Tapasztalatom, hogy a Nagyhétre a hittanórán is készülni kell, mégpedig énektanítással

-Liturgikus énekteételek melyek kedvenceimmé lettek, ezek vissztérését különösen is várom:

-Gloria laus - Dicsőség, dícséret tenéked.
-A Passió népi-gregorián dallammal - ezzel a perbeteiek jeleskedtek

Szentsír Ógyallán 2018-ban
-Jeremiás Siralmai és a hozzájuk kapcsolódó responzóriumok
-Popule meus - Ó én népem,
-Crux fidelis - Legnemesebb minden fák közt
-Exultet  - húsvéti örömén ek
-Húsvéti alleluja
-Feltámadt Krisztus e napon - helyi dallamváltozatokban
-Victimae paschali laudes - Húsvét tiszta áldozatját
-Haec die - Ez az a nap
-O filii et filiae - Ó ifjak, lányok gyermekek
-Üdvözlégy fényes nap
-Crucem sanctam subiit - Szent keresztjét fölvevé

Köszönet a kedves híveknek és segítőimnek a szép húsvétért. Kérem bocsássák meg, ami nem volt egészen tökéletes. MIndenkinek további szép és áldott húsvéti napokat kívánok: Attila plébánosFőoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...