A Plébániai Gazdasági Tanács 1. ülése

Készülő közösségi  otthon - templomtornyunk ármyékában
Szeptember hónapban sor került a Plébániai Gazdasági Tanács első ülésére, azóta, amióta az új esperes-plébánosi beiktatás megtörtént.

Az ülésen áttekintettük plébániánk gazdasági helyzetét, számba vettük az egyházközségre váró  lehetséges feladatokat.

Feladataink az ingatlangondozás területén:

1. A Komáromi út 103. számú ingatlanon:

- felszámoljuk az udvar elhanyagolt állapotát, megtisztítjuk a bokroktól, gyomoktól, rossz helyen kinőtt fáktól, szeméttől. A jövőben  gondozni fogjuk az udvart, a zöldövezetet. Rendbeszedjük a kerítést.

- rendbeszedjük a teljes épület környezetét is. Ezzel segítve bérlőink működését és a városkép  szépüléséhez hozzájárulva
.

- az egyik üresen álló helységben hozzálátunk közösségi terem létrehozásához, ahol lehetőség nyílna 10-15 fős csoportokkal való foglalkozásokra. Itt villanyszerelési munkálatokra, ablak és ajtócserére, festésre, talajburkolásra lesz szükség.

2. A Szent László plébániatemplom tornyán:

- a toronysisakot újra kell festetni
-a toronylépcső és fából készült szerkezetek konzerválásra, megerősítésre szorulnak.

Mindkét feladathoz rendelkezünk a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal előírásával.

3. A Szent László plébániatemplomban

Kikérjük a műemlékvédelmi hatóság döntését a főoltár és Szent László kép restauráláshoz,
valamint az akadálymentes bejutás létrehozásához. Ezek középtávú terveink között szerepelnek.

4. A műemlék plébániaépületen  
Az ógyallai paplak déli homlokzata


- Felújítottuk a nyár folyamán a káplánszobát (festetés és parkettázás)

-Kikérjük a műemlékvédelmi hatóság engedélyét a káplánszoba fürdőszobájának felújításához.Megterveztetjük a felújítást. Rövidtávú terv.

-A műemlékvédelmi hatóság tetőfelújításra és a nyílászárókra vonatkozó döntése értelmében előkészítjük a felújítási munkákat és keresünk hozzá megfelelő szakembereket, cégeket. Középtávú terv.

Munkáinkhoz terveinkhez kérjük a hívek imáit, rendszeres támogatását és alkalomadtán szakmai és önkéntes segítségét is.

Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...