A Plébániai Gazdasági Tanács 1. / 2018 rendes ülése


Templomunk 2017. december 21.-én, karácsony előtti téli estén
2018. január 22.-én megtartottuk az ógyallai Plébániai Gazdasági Tanács idei első rendes ülését.
Az ülés programjából:

1. Áttekintettük az 2017. évre vonatkozó gazdálkodást. Köszönetet mondunk a híveknek a rendszeres adományaikért, amelyek alapjáben teszik lehetővé az egyközség  működtetését. Köszönet bérlőinknek, valamint a Ógyalla Városnak is a sokoldalú együttműködésért.

2. Terveink a 2018-as esztendőre
Toronyfelújítási-projekt: toronylépcsők és emeletek, toronykapu, villámhátító, toronysisak festése
Főoltár-felújítási projekt:
Közösségi ház fejlesztése: felújítása- a klubhelység befejezése, az udavar karbantartása, tervek készítése
Szakrális kisemlékek folyamatos gondozása
Bagotai restaurálások, plébániaház felújításának szakmai előkészítése, előkészítő projektek
Archív - levéltári anyagaink feltárása, tudományos kutatás


Megújuló közösségi tereink

Fűtött oratórium a Szent László templomban

Ógyalla város  2017-ben  2.000 Euró értékű támogatást biztosított pályázat által a Római Katolikus Egyházközség részére, hogy a közösségi élethez, a pasztorális munkához alkalmas tereket felújítsuk.

Ennek keretében új fűtőtestet helyeztünk el a templom oratóriumában, hogy kisebb csoportokkal fűtött helyen tudjunk  katekézist, előadást, szertartásokat tartani.

Itt készül a közösségi terem

Továbbá két ablakot és egy bejárati ajtó cseréltünk a Komáromi út 103. számú ingatlanunkon, ahol egy klubhelység kialakítása folyik. Ennek az épületnek az udvarát és hátul lévő - jelenleg roszz állapotban levő helyiségeit ís a közösségi tevékenység javára szeretnénk  majd felújítani.

 Köszönjük, Ógyalla Önkormányzatának támogatását.   Józsa Attila esperes-plébános

Itt születik a közösségi házunk

Megvalósult Ógyalla Város támogatásával

Megújult a 2017 a bagotai Nepomuki szent János oszlop

Bagota - Szent János-oszlop 2017 év vége felé
A megújult talapzat

2017 őszén részlegesen megújult a bagotai Nepomuki szent János-oszlop. E jeles műemlék a Bagotát és Ógyallát átszelő főút mentén található, a református harangláb szomszédságában. Minden átutazó szeme megpillantja. 

A felújítás Csütörtöki András kőszobrász restaurátor szakmai  közreműködésével történt, akinek munkájáért köszönetet mondunk.

Köszönjük Ógyalla város segítségét, a projekt előkészítése, megvalósítása  terén elvégzett sok munkát,  ez nagyon érzékelhető és konkrét segítséget jelentett az ógyallai római katolikus  egyházközségnek. 

Projektbeszámoló a város honlapján található szlovák nyelven, fotókkal: https://www.hurbanovo.sk/restaurovanie-stlp-sv-jana-nepomuckeho-v-bohatej/

Köszönjük  a Szlovák Köztársaság Kulturális minisztériuma  -5.000 Eurós támogatását.
A Szent János-oszlop oltárasztala, alatta Szent Rozália szobra

 Nepomuki szent János, Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent Flórián, Szent Rozália könyörögjetek értünk,  

védelmezzétek városunkat, 

hitvalló példátok világítson midnyájunknak, 

hogy Krisztusnak jó tanítványai  lehessünk.


Visszapillantás az első ógyallai karácsonyomra

Betlehem a bagotai filiális templomban 2017-ben
Elmúltak a karácsonyi-vízkereszti ünnepek,  amelyeket első ízben töltöttem Ógyallán. Hálás vagyok az Úrnak, hogy nagyon szép, békés karácsonyt engedett megérnem.

Mozgalmas advent

Az adventi időszak nagyon  leterhelt időszak számomra az utóbbi években. A napi feladatokat tetézték a különböző számadások, pályázások lezárásai, új pályázatok beadásai, a karácsonyváró műsorok és alkalmak sokasága. A papi élet alkalmai bővülnek a hajnali misékkel, az egyházközségek népének gyóntatásával, a betegek és idősek látogatásával. Az advent fáradságos, sok munkával eltöltött időszak volt számomra, ahol nagyon időben meg kellett terveznem a napi- és hetirendet. Úgy érzem, hogy az utóbbi évek adventjei nagyon hangosak-zajosak, fesztiválosak a régiókban, s ezek alól nehéz kivonni magunkat. Így már nagyon vártam az ünnepek alatt beálló csendet, a világ lelassulását elhalkulását.
Néhány apróság az advent idejéből:
- Az adventből felejthetetlen az a csütörtök  este, amikor az újgyallai híveket gyóntattuk, a gyóntatás alatt hólepelbe burkolózott az egész táj.

-Sikerült még a  karácsony előtti hét estéin előre megterveznem az ünnepi prédikációk gondolatait, az egész két hétre. Ez annak is köszönhető, hogy advent folyamán elkezdtem az olvasást és gondolkodást a prédikációkhoz. Ez elég sok ünnepek alatti időzavaros stressztől óvott meg.

-Advent negyedik vasárnapjának ebédjét az Idősek otthona lakóival töltöttem, s az ünnepek alatt is kétszer  ünnepeltünk velük szentmisét, jó volt látni, hogy a karácsony énekei miként hoznak örömet arcukra, szívükbe.

 -Nagyon szép volt  az az este, amikor nagymamával  elmentem Komáromba, hogy a Szent András templomból elhozzuk a Betlehemi Lángot Ógyallára.

-Az egész adventi és karácsonyi idő hátterét a hagyományos esztergomi zsolozsma biztosította, amely már papnövendék koromtól fogva szívemhez nőtt.

Karácsony -Vízkereszti ünnepfüzér

Valóságos ünnepfüzér a karácsonyi-vízkereszti időszak, ezt egyszerűen tudomásul kell venni, hiszen mindennek megvan a maga ideje és rendje. Mivel azonban három templomot látok el, minden ünnepi alkalmat meg kell szoroznom hárommal. Így végig eléggé fáradt voltam, s nagyon oda kellett figyelnem az elegendő alvásra.

Éjjeli mise
A karácsony éjjeli misét  Ógyallán az idén közösre  terveztem. Bár látom értelmét annak is, hogy a szlovák és magyar nyelvű hívek külön, saját nyelvükön is megünnepeljék az éjjeli misét,  idén azonban csak egy közös szentmisére futotta erőmből, időmből. Féltem is, vajon eljönnek-e majd a hívek. Sokan eljöttek, először láttam teltházasnak a gyallai templomot. Megmutatkozott, hogy ez a nagyvonalú tér mennyi embert be tud fogadni. Együtt imádkoztunk gyallai hívek: magyarok, szlovákok, cigányok.  Nyolc oldalas éneklap segítette a bekapcsolódást a szentmisébe. A papi imák a római egyház liturgikus anyanyelvén, latinul szóltak. 

Hálaadás
A karácsonyi időszakból nagyon szép volt számomra az év végi hálaadás, külön szlovák és magyar nyelven. Ez az óév végén volt, de szentmise nélkül, igeliturgia és hálaadási litánia. Nagyon meg van az értelme ennek a külön ájtatosságnak.

Karácsony és vízkereszt hétköznapjain
Könyvek társaságában telt ez az idő. Nagyon jólesett olvasni. A csendes és fűtött otthon, jó könyvek társaságában  igazi szellemi megerősödés. Áttanulmányoztam az Esztergomi Obsequiálé-t, a XVI. Benedek pápával készült Utolsó beszélgetéseket, Emmerich Katalin látomásait Szűz Mária életéről, a Károli Biblia szövegével elolvastam  a Kivonulás, Leviták Számok könyvét és a Második törvénykönyvet, a Triumf srdca című könyvet - Fatima üzenetéről. Elovastam két szakcikket is, amelyekkel kiegészítettem doktori dolgozatom bibliográfiáját.

Újév napján Esztergomban
Újév első napján délután az Esztergomi Bazilikába látogattam pihenésképpen. Az újévi esti  bíboros-prímási szentmise nagyon szép volt. A hívek között vettem részt rajta, hiszen délelőtt már három misét celebráltam. Nagyon tetszett a főpásztori homília. A szép orgonaszó is jólesett lelkemnek. Nagyon sok minden eszembe jutott a mise alatt. Kivételes hely ez a bazilika, ez a dombtető...   Milyen jó, hogy ilyen közel lehetek Esztergomhoz...

Vízkereszt
Megérintett Vízkereszt szentmiséje, tömjénillatos, gregorián stílusával, Hála Istennek, Ógyallán is,  Galántához hasonlatosan nagyon jó kántorunk van, akire számíthatunk. A ministránsok is hűséggel szolgáltak az ünnepek alatt.

Újévi hangverseny 
Vízkereszt napján Ógyalla Város szervezésében a galántai Kodály Zoltán Daloskör énekelt templomunkban, karácsonyi kórusénekeket. Az újévi hangversenyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. A galántai székhelyű kórus a maga hírnevéhez méltón gyönyörűen énekelt, lélekkel telített daluk megmelegítette szíveinket a zimankós gyallai templomban. A hangverseny gondosan előkészített repertoárja, összekötő szövegei  igényes elökészítésről tanúskodnak. Józsa Mónika karnagy lélekkel  telítetten vezeti a Daloskört s bizonyára komoly érdeme van a színvonalas és lélekkel átjárt éneklés szépségében. Hála és köszönet ezért a gyönyörű vízkereszti délutánért.

Az egész karácsonyt bearanyozta számomra  az Atya Egyszülöttjének dicsősége, aki telve kegyelemmel és igazsággal.  
Köszönet a  Gondviselő Istennek a hívek elfogadásáért is, valamint a karácsonyi látogatóinkért, nemkülönben a rengeteg képeslapért, üzenetért és jókívánságért, amikkel beborítottak híveink az ünnepek és a január elejei névnapom alkalmából.

Az ünnep szépsége, öröme kísérjen bennünket az új esztendőben, s főleg a mi Urunk, aki felragyogott az emberi nemnek! Attila plébános

Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...