Főoltár-restaurálás közepén

2019 Augusztus 15.-én látogatást tettünk a restaurátori műhelyben és megtekintettük a folyamatban lévő főoltár-restaurálást. A munkálatok elörelátható befejezése az év végére várható.

Restauráltattuk, megáldottuk...

Szent László vizet fakaszt a sziklából, olajfestmény,1837,
Ógyalla, Szent László templom
fényképezte TN, 2019 júniusában
2018-ban restauráltattuk templomunk főoltárképét, 2019 búcsúvasárnapján ünnepélyesen megáldást nyert. A festmény 1837-ben készült. A restaurálást Mgr. František Šmigrovský műhelye végezte. 
 A felújítás a hívek adományaiból és Ógyalla város támogatásával (2018) történt.

Nagyhét rendje Ógyallán - 2019


HÉTFő
15.IV.2019
Pondelok vo Veľkom týždni - Nagyhétfő


15:00  M
18:30
19:00  M
+Makai Etelka - temetési szentmise
Spovedanie - gyóntatás
szentmise  +  Bálint MIhály és neje Julianna

KEDD
16. IV.2019
Utorok vo Veľkom týždni - Nagykedd


18:00  M
18:30
19:00  M
Bagota  szentmise
Spovedanie- Gyóntatás
Szent László templom - szentmise  + Kádek Miklós (temetési sz.)

SZERDA
17.IV.2019
Triduum paschale
*********
Veľkonočné Trojdnie  - Húsvéti szent Háromnap

CSÜTÖRTÖK
18. IV. 2019
Zelený štvrtok - Nagycsütörtök


18:00  SK
19:30  M
Sv. omša na pamiatku poslednej večere
Szentmise az Utolsó vacsora emlékére 

PÉNTEK
19.IV.2019.
Veľký piatok  - Nagypéntek


7:00   
15:00   SK
18:00   M

Jeremiás Siralmai (Jeremiášove Náreky)
Slávenie utrpenia Pána   - Obrady na Veľký piatok
Urunk halálának ünneplése – Nagypénteki szertartás

SZOMBAT
20.IV.2019
Biela Sobota  - Nagyszombat


7:00 
8:00-18:00

19:30 L+Sk+M
Jeremiás Siralmai  (Jeremiášove náreky)
Návšteva sv. Hrobu  - Szentsírlátogatás 

Veľkonočná Vigília – Vzkriesenie  -
 Húsvéti Vigília Feltámadás -

VASÁRNAP
21.III.2019
Veľkonočná nedeľa  - Húsvétvasárnap


 8:00 SK
Slávnostná sv. omša     za  farníkov   /ofera


 11:00 M
Ünnepi nagymise  a  hívekért   /offerra


  8:15   M
Bagota - ünnepi szentmise  /offera

A történelmi főoltár restaurálása megkezdődött.

A főoltár az elszállítás előtt
2019  Húshagyó keddjén a restaurátori műhelybe szállítoták az ógyallai templom történelmi főoltárát.

A főoltárban egy érintetlen és sértetelen fehér márvány oltárkő volt elhelyezve, amely nagy valószínűséggel és analógiák alapján  a 20 . század első harmadában nagy valószínűséggel 1927 körül lett elhelyezve az oltárban, nyilvánvalóan régebbi oltárkő helyett. Egyelőre egy régebbi oltárkőnek sehol sem leltük nyomát a plébánián.  Ez az oltárkő a restaurálás után újra visszakerül az oltárépítménybe, mivel  nem stabil, főből épített főoltárról van szó.

A történelmi főoltár, még a régi, kisebb ógyallai plébániatemplomból került át az 1912-1913-ban épített új szecessziós plébániatemplomba.
Ideiglenesen a történelmi főoltár nélkül

A főoltár tumbáján címer található, amelyről nemrég egy tanulmány készült, ezáltal  pontosítani lehet az oltár keletkezésének időpontját. Ugyanakkor kíváncsian várjuk, hogy a restaurátori feltárás milyen megfigyelésekre jut az oltár egységességét vagy összetettségét, valamint az eredti festését és címerének színét illetően.

A historikus oltár a Legszentebb Oltáriszentség őrzőhelyéül szolgált az utóbbi évtizedekben. Méltó felújítása szeretné kifejezni a HIt TITKA a Legszentebb Oltáriszentség iránti imásáunkat, szeretetünket, hogy valóban szépésges és biztonságos körülmények között legyen jelen köztünk.

A restaurálás lelki feladatként meghívja közösségünket az Eucharisztia buzgó ünneplésére, a felkészült és helyes szentáldozás gyakorlására, valamint az Úr eucharisztikus jelenlétének tudatosítására, a legszentebb Oltáriszentség látogatására és imádására.
A felszentelt oltárkő
Főoltár-restaurálás közepén

2019 Augusztus 15.-én látogatást tettünk a restaurátori műhelyben és megtekintettük a folyamatban lévő főoltár-restaurálást. A munkálato...