Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom


Projekt:  
Főoltár restaurálása  - Ógyalla, Szent László templom

 Megrendelő:
Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia
Restaurátor műhely:   Mgr. František Šmigrovský,  Sereď   /  Szered
Megvalósítás dátuma: 
2019.II.1 - 2020.május 31.

Restaurálást támogatja:  Ógyalla város:  2.000 Euró   / DOT 073/2019 sz. szerződés alapján)

Köszönjük a támogatást!
 

Projekt: A bagotai főoltár restaurátori kutatása....2019


Názov  a účel projektu:
A projekt címe és célja:
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Hlavného oltára sv. Anny č. ÚZPF 282, 1/1-12, z r.k. kostola v Hurbanove -Bohatá, Školská 1145/6

A bagotai r.kat. Szent Anna templom főoltárának resturátori kutatása és restaurálási tervezet elkészítése

Poskytovateľ  / Támogató:  Ministerstvo kultúry SR / A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Program: Obnovme si svoj dom 1.1. 2019
Evidenčné číslo zmluvy/ A szerződés nyilvántartási száma:    MK-3522/2019/1.1
Dotácia / A támogatás értéke: 5.000 Eur.
Prijímateľ / A támogatás címzettje
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hurbanovo, Komárňanská 107  / Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia

Realizované v roku 2019 / Megvalósítva 2019-ben a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának pénzbeli támogatásával


Főoltár-restaurálás közepén

2019 Augusztus 15.-én látogatást tettünk a restaurátori műhelyben és megtekintettük a folyamatban lévő főoltár-restaurálást. A munkálatok elörelátható befejezése az év végére várható.

Restauráltattuk, megáldottuk...

Szent László vizet fakaszt a sziklából, olajfestmény,1837,
Ógyalla, Szent László templom
fényképezte TN, 2019 júniusában
2018-ban restauráltattuk templomunk főoltárképét, 2019 búcsúvasárnapján ünnepélyesen megáldást nyert. A festmény 1837-ben készült. A restaurálást Mgr. František Šmigrovský műhelye végezte. 
 A felújítás a hívek adományaiból és Ógyalla város támogatásával (2018) történt.

Főoltár restaurálása - Ógyalla, Szent László templom

Projekt:   Főoltár restaurálása   - Ógyalla, Szent László templom   Megrendelő: Római Katolikus Egyház, Ógyallai Plébánia ...