Egész napos szentségimádást tartottunk

Imádlak és áldlak Isten rejtelem... ...Néked szívem-lelkem átadja magát...


Imádunk Téged Urunk Jézus Krisztus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Február 8.-án, az ógyallai Szent László templom téli kápolnájában megtartottuk az egész napos szentségimádást. A mellékelt fotó segítségével idézzük vissza ezt az eseményt.

Hamvazószerda - a Böjti idő kezdete - 2018.II.14Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent Kereszted által megváltottad a világot
 

 Szentmise és hamvazás

Ének hamvazószerdára


1. Mi gyarló emberek, kik a földön élünk, sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk, e világnak sok bajával küzdünk:
R: Emlékezzünk porból lettünk és hogy ismét porrá is kell lennünk. Emlékezzünk, e szent böjtben bűneinkből Istenhez kell térnünk.

2. Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk, - nincsen maradandó állandó városunk, mindnyájan csak jövevények vagyunk. R.

3. Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk, ott van elkészítve állandó hely nékünk, munka után, az örökös bérünk. R.

4. Az egekben vagyon végtelen gazdagság, melyet nékünk szerzett az isteni jóság, - ott vár reánk az örök boldogság. R.

5. Ezt hallván emberek, keljünk fel álmunkból, szabadulást venni világ rabságából, igyekezzünk csalárd hálójából. R:

6. Felvirradtak reánk szenvedés napjai, üdvösségkeresés alkalmas órái, távozzatok e világ pompái! R.

7. Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk, a szolgálat alá szenvedéssel hajtsuk, Istenünkhöz teljesen hódítsuk. R:

Éneklő Egyház 63. sz. ének